STAHLBEN s.r.o.
Dnes je čtvrtek, 25.7.2024

Přiřazení značek ocelí ČSN značkám EN

Třída 10 a 11 (část 1/3)

 EN 10025-2 /42 0904/ (výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí)EN 10025+A1 /42 0904/(výrobky válcované za tepla)EN 10028-2 /42 0938/(ploché výrob. - tlakov. nádoby)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN
OdpovídajícíOdpovídajícíOdpovídající
ČSNZnačka oceliČíslo materiáluZnačka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.
10 000S1851.0035S1851.0035--
10 004S1851.0035S1851.0035--
11 109------
11 110------
11 120*------
11 140*------
11 301------
11 305------
11 321------
11 343------
11 368----P235GH1.0345
11 373--S235JRG11.0036--
11 375S235JR1.0038S235JRG21.0038--
11 378S235J01.0114S235J01.0114--
11 418----P265GH1.0425
11 443S275JR1.0044S275JR1.0044--
11 448S275J21.0145S275J2G31.0144--
11 500E2951.0050E2951.0050--
11 503S355J21.0577S355J2G31.0570--
11 523S355J01.0553S355J01.0553--
11 600E3351.0060E3351.0060--
11 700E3601.0070E3601.0070--

* přibližně odpovídající

Třída 10 a 11 (část 2/3)

 EN 10087 /42 0926/(tyče a dráty válc. za tepla)EN 10130+A1 /42 0908/(ploché výrob. z hlubokotaž. ocelí)EN 10210-1 /42 1051/(duté profily tvářené ze tepla)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN
Odpovídající )*ObdobnéOdpovídající
ČSNZnačka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.
10 000------
10 004------
11 10911SMn301.0715----
11 11010S201.0721----
11 120*15SMn13*1.0725----
11 140*35S20*1.0726----
11 301--DC031.0347--
11 305--DC041.0338--
11 321--DC011.0330--
11 343------
11 368------
11 373------
11 375----S235JRH1.0039
11 378------
11 418------
11 443----S275J0H1.0149
11 448----S275J2H1.0138
11 500------
11 503----S355J2H1.0576
11 523----S355J0H1.0547
11 600------
11 700------

* přibližně odpovídající

Třída 10 a 11 (část 3/3)

 EN 10219-1 /42 1052/(svařov. duté prof. z konstr. neleg. a jemnozrn. ocelí - tvář. za studena)EN 10249-1 /42 1067/(štětovnice tvářené za studena)EN 10255 /42 0296/(trubky z nelegov. ocelí vhodné pro svařování a řezání závitů)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN
ObdobnéOdpovídajícíObdobné
ČSNZnačka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.
10 000------
10 004------
11 109------
11 110------
11 120*------
11 140*------
11 301------
11 305------
11 321------
11 343----S195T1.0026
11 368------
11 373------
11 375S235JRH1.0039S235JRC1.0120--
11 378------
11 418------
11 443S275J0H1.0149S275JRC1.0128--
11 448S275J2H1.0138----
11 500------
11 503S355J2H1.0576----
11 523S355J0H1.0547S355J0C1.0554--
11 600------
11 700------

* přibližně odpovídající

EN 10025-2 /42 0904/ 1.9.2005 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.
EN 10025+A1 /42 0904/ 1.7.1996 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky.
EN 10028-2 /42 0938/ 1.9.1995 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty.
EN 10087 /42 0926/ 1.6.2000 Oceli automatové - Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče a dráty válcované za tepla.
EN 10130+A1 /42 0908/ 1.1.2000 Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
EN 10210-1 /42 1051/ 1.9.1995 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí. Část 1: Technické dodací předpisy.
EN 10219-1 /42 1052/ 1.2.2002 Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1:TDP.
EN 10249-1 /42 1067/ 1.4.1998 Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky.
EN 10255 /42 0296/ 1.6.2005 Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů - Technické dodací podmínky.

Třída 12 - 16

 EN 10028-2 /42 0938/(ploché výrob. - tlakov. nádoby)EN 10083-1+A1 /42 0931/(ušlechtilé oceli)EN 10083-2+A1 /42 0932/ (nelegované jakostní oceli)EN 10084 /42 0925/(oceli k cementování)EN 10085 /42 0950/(oceli k nitridování)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN
OdpovídajícíObdobnéObdobnéObdobnéObdobné
ČSN Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat.
12 010------C10E1.1121--
12 020------C16E1.1148--
12 023------C15E1.1141--
12 024--C22E1.1151C221.0402----
12 030--C25E1.1158C251.0406----
12 031--C30E1.1178C301.0528----
12 040--C35E1.1181C351.0501----
12 041--C40E1.1186C401.0511----
12 042----------
12 050--C45E1.1191C451.0503----
12 051--C50E1.1206C501.0540----
12 060--C55E1.1203C551.0535----
12 061--C60E1.1221C601.0601----
13 030P295GH1.0481--------
13 141--28Mn61.1170------
13 180----------
14 100----------
14 109----------
14 120------17Cr31.7016--
14 140--37Cr41.7034------
14 209----------
14 220------16MnCr51.7131--
14 221------20MnCr51.7147--
15 02016Mo31.5415--------
15 12113CrMo4-51.7335--------
15 124------18CrMo41.7243--
15 127----------
15 130--25CrMo41.7218------
15 142--42CrMo41.7225------
15 217----------
15 260--51CrV41.8159------
15 31310CrMo9-101.7380--------
15 31311CrMo9-101.7383--------
15 320----------
15 330--------31CrMoV91.8519
15 340--------41CrAlMo7-101.8509
16 224----------
16 341----------
16 343--34CrNiMo61.6582------
16 420------15NiCr131.5752--
 EN 10137-2 /42 1087/(plech a široká ocel z konst. ocelí)EN 10155 /42 0930*/(konstr. oceli se zvýš. odol. proti atmosférické korozi)EN 10269 /42 0947/(oceli a Ni slitiny - pro vysoké a nízké tepl.)EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové)EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN
OdpovídajícíSrovnatelnéObdobnéObdobnéObdobné
ČSN Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka
oceli
Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka
oceli
Číslo mat.
12 010----------
12 020----------
12 023----------
12 024----------
12 030----------
12 031 ----------
12 040----C35E1.1181----
12 041----------
12 042----35B21.5511----
12 050----C45E1.1191----
12 051----------
12 060--------C56E21.1219
12 061----------
13 030----20Mn51.1133----
13 141----------
13 180--------70Mn41.1244
14 100------102Cr61.2067--
14 109------102Cr61.2067100Cr61.3505
14 120----------
14 140----------
14 209--------100CrMnSi6-41.3520
14 220--------17MnCr51.3521
14 221------21MnCr51.216219MnCr51.3523
15 020----------
15 121----------
15 124--------20CrMo41.3567
15 127--S355J2G1W1.8963------
15 130----25CrMo41.7218----
15 142----42CrMo41.7225--43CrMo41.3563
15 217--S355J0WP1.8945------
15 260----------
15 313----------
15 313----------
15 320----21CrMoV5-71.7709----
15 330----------
15 340---- ----
16 224S690QL1.8928--------
16 341----41NiCrMo7-3-21.6563----
16 343----34CrNiMo61.6582----
16 420----------

* Nahrazena EN 10025-5 (42 0904)

EN 10025-5 /42 0904/ 1.9.2005 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
EN 10028-2 /42 0938/ 1.9.1995 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty.
EN 10083-1+A1 /42 0931/ 1.6.1998 Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli.
EN 10083-2+A1 /42 0932/ 1.5.1998 Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli.
EN 10084 /42 0925/ 1.2.2000 Oceli k cementování - Technické dodací podmínky.
EN 10085 /42 0950/ 1.7.2003 Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky.
EN 10137-2 /42 1087/ 1.11.1998 Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 1: Dodací podmínky pro zušlechtěné oceli.
EN 10155 /42 0930/ 1.2.1996 Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Technické dodací podmínky.
EN 10269 /42 0947/ 1.6.2001 Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách.
EN ISO 4957 /42 0949/ 1.1.2003 Oceli nástrojové.
EN ISO 683-17 /42 0240/ 1.10.2002 Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.

Třída 17 (část 1/2)

 EN 10088-1 /42 0927/(korozivzdorné oceli - přehled)EN 10088-2 /42 0928/(korozivzdorné oceli - plechy a pásy)EN 10088-3 /42 0929/(korozivzdorné oceli - polotovary, tyče, dráty, tvarová ocel, lesklé výrobkyEN 10095 /42 0946/(oceli a Ni slitiny žáruvzdorné)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN
ObdobnéObdobnéObdobnéObdobné
ČSN Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat.
17 020X6Cr131.4000X6Cr131.4000X6Cr131.4000--
17 021X12Cr131.4006X12Cr131.4006X12Cr131.4006--
17 022X20Cr131.4021X20Cr131.4021X20Cr131.4021--
17 023X30Cr131.4028X30Cr131.4028X30Cr131.4028--
17 024X39Cr131.4031X39Cr131.4031X39Cr131.4031--
17 029--------
17 040X6Cr171.4016X6Cr171.4016X6Cr171.4016--
17 041X6Cr171.4016X6Cr171.4016X6Cr171.4016--
17 041X6CrNi17-11.4017X6CrNi17-11.4017----
17 102--------
17 113------X10CrAlSi71.4713
17 125------X10CrAlSi131.4724
17 134--------
17 240X5CrNi18-101.4301X5CrNi18-101.4301X5CrNi18-101.4301--
17 241X10CrNi18-81.4310X10CrNi18-81.4310X10CrNi18-81.4310--
17 246X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541--
17 247X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541--
17 248X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541X6CrNiTi18-101.4541X8CrNiTi18-101.4878
17 249X2CrNi19-111.4306X2CrNi19-111.4306X2CrNi19-111.4306--
17 251------X15CrNiSi20-121.4828
17 253------X10NiCrSi35-191.4886
17 346X5CrNiMo17-12-21.4401X5CrNiMo17-12-21.4401X5CrNiMo17-12-21.4401--
17 348X6CrNiMoTi17-12-21.4571X6CrNiMoTi17-12-21.4571X6CrNiMoTi-17-12-21.4571--
17 349X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404--
17 350X2CrNiMo18-14-31.4435X2CrNiMo18-14-31.4435X2CrNiMo18-14-31.4435--
17 352X3CrNiMo17-13-31.4436X3CrNiMo17-13-31.4436X3CrNiMo17-13-31.4436--
17 460X12CrMnNiN18-9-51.4373X12CrMnNiN18-9-51.4373X12CrMnNiN18-9-51.4373--

Třída 17 (část 2/2)

 EN 10269 /42 0947/(oceli a Ni slitiny - pro vysoké a nízké teploty)EN 10272 /42 1031/(tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby)EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové)EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN
ObdobnéObdobnéObdobnéObdobné
ČSN Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat. Značka oceli Číslo mat.
17 020--------
17 021--X12Cr131.4006----
17 022--------
17 023--------
17 024----X40Cr141.2083--
17 029------X47Cr141.3541
17 040--------
17 041--------
17 041--------
17 102X15CrMo5-11.7390------
17 113--------
17 125--------
17 134X22CrMoV12-11.4923------
17 240X5CrNi18-101.4301X5CrNi18-101.4301----
17 241--------
17 246--------
17 247--------
17 248--X6CrNiTi18-101.4541----
17 249--X2CrNi19-111.4306----
17 251--------
17 253--------
17 346X5CrNiMo17-12-21.4401X5CrNiMo17-12-21.4401----
17 348--X6CrNiMoTi17-12-21.4571----
17 349X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404----
17 350--X2CrNiMo18-14-31.4435----
17 352--------
17 460--------
EN 10088-1 /42 0927/ 1.11.2005 Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí.
EN 10088-2 /42 0928/ 1.12.2005 Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
EN 10088-3 /42 0929/ 1.1.2006 Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
EN 10095 /42 0946/ 1.10.2000 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné.
EN 10269 /42 0947/ 1.6.2001 Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách.
EN 10272 /42 1031/ 1.1.2003 Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení.
EN ISO 4957 /42 0949/ 1.1.2003 Oceli nástrojové.
EN ISO 683-17 /42 0240/ 1.10.2002 Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.

Třída 19

 EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové)EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska)
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN
ObdobnéObdobné
ČSNZnačka oceliČíslo mat.Značka oceliČíslo mat.
19 083C45U1.1730--
19 132C70U1.1520--
19 133C70U1.1520--
19 152C80U1.1525--
19 191C105U1.1545--
19 221C120U1.1555--
19 31390MnCrV81.2842--
19 31495MnWCr51.2825--
19 356105V1.2834--
19 436X210Cr121.2080--
19 48721MnCr51.2162--
19 54132CrMoV12-281.2365--
19 55050CrMoV13-151.2355--
19 552X37CrMoV5-11.2343--
19 554X40CrMoV5-11.2344--
19 66355NiCrMoV71.2714--
19 721X30WCrV9-31.2581--
19 73560WCrV81.2550--
19 820HS3-3-21.3333--
19 824HS18-0-11.3355--
19 830HS6-5-21.3339X82WMoCrV6-5-41.3553
19 852HS6-5-2-51.3243--
19 861HS10-4-3-101.3207--
EN ISO 4957 /42 0949/ 1.1.2003 Oceli nástrojové.
EN ISO 683-17 /42 0240/ 1.10.2002 Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska.

KONTAKT:

Stahlben s.r.o.
B. Němcové 660, CZ-38801 Blatná


info@stahlben.cz
www.stahlben.cz


Zobrazit polohu na mapě »