STAHLBEN s.r.o.
Dnes je středa, 29.5.2024

Masters of Speed - Inovativní svařovací procesy od firmy Lorch

Lorch učinil svařování rychlým. Naše procesní MIG/MAG inovace Vám pomohou trvale snížit výrobní náklady. Výrazně urychlí Vaše svařovací postupy, citelně zjednoduší celý proces a umožní produktivitu, která dosud nebyla možná.

Speed procesy, které zvýší Vaši produktivitu:

Lorch SpeedPulse®

Standard PulsLorch SpeedPulse

Klíčem ke zvýšení rychlosti svařování je schopnost zvýšit výkon odtavení přídavného drátu. Jeden puls znamenal doposud vždy pouze jednu kapku. Specialisté z firmy Lorch však nalezli způsob, jak tuto kapku prodloužit a vytvořit z ní kontrolovaný, téměř nepřetržitý přenos materiálu do tavné lázně. Za pulzovanou vedoucí kapkou následuje vždy druhý, cíleně regulovaný, sprchovému oblouku podobný přenos materiálu. Toto "navíc" v množství přenášeného materiálu znamená výrazný přínos. Okamžitě o mnoho rychlejší u manuálního svařování a vynikající v automatizaci. O 30% rychlejší s ušlechtilou ocelí a až o 48% s ocelí. To vše v té nejlepší pulzní kvalitě a s výrazně lepší ovladatelností.

Metoda SpeedPulse znamená hlubší a pevnější průvar, díky tomu silnější kořen, a to vše při vyšších postupových rychlostech. Ideální i pro hliník.

Při svařování oceli je hladina hluku až o 10 dB nižší. To je ve skutečnosti snížení zátěže pro ucho o polovinu - díky tomu optimalizujeme nejen svar ale i koncentraci svářeče.

Lorch SpeedArc®

MIG/MAGLorch SpeedArc

SpeedArc je proces s výrazně vyšší hustotou energie a tím vyššího tlaku oblouku na tavnou lázeň. A to při rychlosti svařování až o 30% vyšší. Dosud vícevrstvé svary lze provést jedinou vrstvou, která jde až do hloubky 15 mm. Úhel rozevření 60° lze redukovat až na úhel 40°.

Lorch SpeedUp®

Svařování "stromečku"Lorch SpeedUp

Koutový svar v poloze PF - zdola nahoru - je prováděn charakteristickým, trojúhelníkovým pohybem hořáku, tzv. stromečkem. Trik snadného koutového svaru zdola nahoru SpeedUp je v kombinaci 2 fází oblouku: "Horké" fáze vysokého proudu s intenzivním vneseným množstvím energie pro optimální natavení materiálu a "chladné" fáze s redukovaným množstvím energie zajišťující jistý průvar, přesně dimenzované plnění svaru a téměř optimální rozměr. Použitelné nejen pro polohy zdola nahoru, ale i v horizontálním směru (PC) a také v polohách nad hlavou (PD, PE).

Lorch SpeedRoot®

TIGLorch SpeedRoot
Lorch SpeedRoot

Kořenové vrstvy se kvůli co nejmenšímu množství pórů svařují metodou TIG. Proces SpeedRoot je metoda MIG/MAG, která nabízí podobnou kvalitu svaru jako TIG, ovšem při rychlosti metody MIG/MAG. Načasování procesu SpeedRoot je rozhodujícím faktorem. SpeedRoot v závislosti na poloze využívá vlnění taveniny, aby podpořil odtržení kapek a výrazně snížil potřebnou energii. Při tom vznikající efekt je v principu srovnatelný s efektem, který vzniká při aktivním posuvu drátu dopředu a zpět u reverzibilních systémů podavačů.

S procesem SpeedRoot snadno přemostíte mezeru 4 mm na plechu tl. 3 mm bez kývavého pohybu a mezeru 8 mm na plechu tl. 3 mm s kývavým pohybem.

Lorch SpeedCold®

Standard krátký obloukLorch SpeedCold

Zatímco krátký oblouk MIG/MAG se u oceli a ušlechtilé oceli dostává na své hranice již u 1 mm plechů, s procesem SpeedCold lze svařovat dokonce plechy tl. 0,5 mm, spolehlivě a téměř bez rozstřiku. Regulace SpeedCold řídí průběh procesu tak přesně, že během milisekund reaguje na změny oblouku. Optimální metoda pro tupé, přeplátované a koutové svary. A to při rychlosti svařování až o 40% vyšší.

Lorch Speed-TwinPuls®

Lorch Speed-TwinPuls

Proces Speed-TwinPuls cíleně řídí fázi natavení a ochlazení. S tím je spojeno menší vnesené teplo a tedy minimum deformací. Také svařování v polohách je snažší a jistější. Vzhled svaru připomíná metodu TIG. Proces Speed-TwinPuls je přínosný pro ocel, ale optimální pro svařování hliníku, kdy zvyšuje produktivitu o 20-30%.

KONTAKT:

Stahlben s.r.o.
B. Němcové 660, CZ-38801 Blatná


info@stahlben.cz
www.stahlben.cz


Zobrazit polohu na mapě »